Būvniecības un renovācijas instrumenti un piederumi
ĢIMENES UZŅĒMUMS AR

100%

POĻU KAPITĀLU

Mūsu uzņēmums ir būvniecības un renovācijas instrumentu lielākais izplatītājs un ražotājs Polijā. Mūsu zīmoli, piemēram, HARDY, SCLEY un KŰSSNER, ir pieejami vairāk nekā 1500 izplatīšanas centros visā valstī, tostarp lielākajās „dari pats“ tipa veikalu ķēdēs. Mūsu tirdzniecības pārstāvju komanda cenšas palīdzēt ikvienam klientam, kā arī nodrošināt ātru pasūtījumu izpildi (ja iespējams – pat vienas dienas laikā). Aicinām iepazīties ar mūsu piedāvājumu un tirdzniecības koncepciju.

MŪSU ZĪMOLI
PIEDĀVĀJUMS

MĒS PIEDĀVĀJAM

2 500

KVALITATĪVU IZSTRĀDĀJUMU


INSTRUMENTI RENOVĀCIJAI


SLĪPĒŠANAS MATERIĀLI


CELTNIECĪBAS LENTES


ELEKTROINSTRUMENTI

Produkty » HARDY » Maski ochronne

,,KAEM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie, informuje, iż wprowadzona do obrotu maska filtrująca Hardy 1500-680010, FFP3, kod EAN 5905061051020 (z zaworkiem) nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/6867EWG, w zakresie oporu oddychania (wdechu i wydechu) dla badanej klasy ochrony (FFP3), co stwarza zagrożenie ograniczonego dopływu tlenu w trakcie użytkowania wyrobu i może powodować konieczność ściągnięcia wyrobu z twarzy, a zatem przedostania się do płuc, zanieczyszczonego powietrza oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP3); maska filtrująca Hardy 1500-700010, FFP2, kod EAN 5905061067687 i maska filtrująca Hardy 1500-720020, FFPI, kod EAN 5905061067700, nie spełniają zasadniczych wymagań załącznika II ww. rozporządzenia, w zakresie penetracji mgłą oleju parafinowego dla badanej klasy ochrony (maksymalny stopień wytrzymałości materiału filtracyjnego na destrukcyjne działanie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu), co stwarza zagrożenie braku zapewnienia odpowiedniej ochrony użytkownikowi przed zanieczyszczonym powietrzem oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP2, FFPI); maska filtrująca Hardy 1500-640010, FFPI, kod EAN 5905061051006 nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia 201 6/425, z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP l ). Ponadto w wyrobach stwierdzono niezgodności formalne, z uwagi na brak symbolu identyfikującego typ półmaski; brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności wyrobu; brak w instrukcji użytkowania ostrzeżenia, że półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami, nie powinna być używana dłużej niż w ciągu jednej zmiany roboczej; brak objaśnień piktogramów dotyczących warunków przechowywania (temperatura i wilgotność); brak deklaracji zgodności UE i certyfikatu oceny typu UE i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów"

1500-720020

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019

1500-640010

Data produkcji: 10.01.2018
Data ważności: 09.01.2023

1500-680010

Data produkcji: 31.05.2015
Data ważności: 30.05.2022

1500-700010

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019


SIA „HARDEX Baltic”
Klijānu iela 8d,
Rīga, LV-1013,
Latvija

Klientu apkalpošana
tel.: +371 67319330,
fax.: +371 67319331


office@hardex.lv
www.hardex.lv